Skiongeval Lawineongeval Bergsportongeval Vakantiehuizenproblematiek

Stephan-Wijnkamp_Site_02aa

 

 

JURIDISCHE HULP IN OOSTENRIJK

 

 

Onze speciaalgebieden:

 • Skirecht/letselschade bij ski-ongeval
 • Bergsportrecht/letselschade bij bergsportongeval
 • Verkeersrecht/letselschade bij verkeersongeval
 • Juridische problematiek verbonden met Oostenrijkse vakantiehuizen
 • Internationaal (waaronder fiscaal) strafrecht
 • Internationaal ondernemings – en handelsrecht
 • Afwikkeling aankoop vakantiehuizen/inschrijving in het kadaster.

 

Wijnkamp Advocatuur / Advokatur GmbH is een Nederlandstalig advocatenkantoor gevestigd in Imst ,Tirol ,Oostenrijk, ingeschreven bij de balie in Innsbruck.

Neem contact met ons op onder telefoonnummer 00 43 5412 90300 of stuur ons een email via office@wlawfirm.eu

 

Ski-en Bergsportongevallen

 

Bij skiongevallen en bergsportongevallen is de uitleg wat er precies is gebeurd van groot belang. Precies tot in detail kunnen uitleggen wat er is gebeurd en wat men voelt om dit daarna door de advocaat in juridisch taal in Oostenrijk te kunnen omzetten, maakt dat de communicatie in de Nederlandse of Vlaamse taal noodzakelijk is .

 

 

De oprichter Stephan Wijnkamp is Nederlander en als advocaat bij de Oostenrijkse Rechtsanwaltskammer, de Orde van Advocaten in Oostenrijk, ingeschreven. Het kantoor is bekend met zowel het Nederlandse rechtsgebied als het Oostenrijkse rechtsgebied .

 

Doordat Stephan Wijnkamp als Landes geprüfter Schilehrer en als Bergredder bij de Bergrettung Tirol opgeleid is en regelmatig bij reddingsacties betrokken is, komen de praktijk en juridische theorie bij skiongevallen en bergsportongevallen samen.

 

 

 

 

 

Daarnaast is Stephan Wijnkamp zowel in de winter als in de zomer fanatiek bergbeklimmer onder andere in het hooggebergte van de Himalaya.

Door de opgedane praktijkervaring heeft Wijnkamp Advocatuur zich kunnen specialiseren in het Bergsportrecht en Skirecht bij skiongevallen en bergsportongevallen.

Klik hier voor gedetailleerde informatie.

 

Regelmatig wordt Stephan Wijnkamp  daardoor bij geruchtmakende skiongevallen bijvoorbeeld het tragische lawineongeval van Prins Friso in Lech  , en het ski-ongeval van Michael Schumacher, lawineongevallen en bergsportongevallen door de media geraadpleegd.

Voor televisieuitzendingen met medewerking van Stephan Wijnkamp kunt u hier klikken

 

Voor andere publicaties verwijzen wij u graag naar het onderwerp publicaties van deze website. Klik op publicaties voor de diverse artikelen.

 

 

 

 

Wij zijn van mening dat een skiongeval of bergsportongeval alleen maar goed beoordeeld kan worden als de advocaat zelf over de praktische vaardigheden en ervaring beschikt. Vanuit de studeerkamer dergelijke ongevallen beoordelen is zonder de praktische ervaring onmogelijk.

 

 

Wij verwijzen ook graag naar onze Facebooksite www.facebook.com/Bergsportrecht.advocaat .

 

Strafrecht

Het strafrecht speelt bij verkeersongevallen en ook bij skiongevallen een belangrijke rol.

Bij een ongeval waarbij persoonlijk letsel is opgelopen volgt nagenoeg altijd een strafprocedure. Daarbij is het van belang voor de “verdachte” om zo snel mogelijk de advocaat in te schakelen.

In veel gevallen lukt het ons kantoor om voordat het tot een daadwerkelijke rechtszaak komt de strafrechtprocedure in de kiem te smoren zodat een onaangename strafprocedure tijdig kan worden voorkomen.

 

Schadeuitkeringen in Oostenrijk veel hoger dan in Nederland.

 

 

Schiunfall

Vindt het ongeval in Oostenrijk plaats dan is Oostenrijks recht van toepassing. Ook als het ongeval door een andere Nederlander veroorzaakt is moet in ieder geval de schuldvraag door toepassing van het Oostenrijks recht worden beoordeeld.

De schadeuitkeringen in Oostenrijk zijn vele malen hoger dan die van Nederland.

Om de schade te kunnen beoordelen is dus kennis van het Oostenrijkse recht noodzakelijk.

 

Let daar dus op indien een Nederlandse schaderegelaar voor u een voorstel aan een verzekeraar doet. Is er wel een vergelijking gemaakt tussen het Nederlandse voorstel van de verzekeraar en de vergoeding die op basis van het Oostenrijkse schaderecht zou worden betaald ? Doet u dit niet dan kunt u uzelf behoorlijk tekort doen.

 

 

 

Lidmaatschappen specialisatieverenigingen

 

 

 

Stephan Wijnkamp is tevens lid van het Kuratorium voor Alpine Sicherheit in Oostenrijk en lid van de internationale vereniging voor letselschadeadvocaten, de Pan European Organization for Personal Injury Lawyers.

 

 

Vakantiehuis problematik, Zweitwohnsitz problemen met de overheid.

 

Een ander speciaalgebied van ons kantoor is de specifieke vakantiehuis-problematiek , de zogenaamde Zweitwohnsitz problematiek. Hoewel veel vakantiehuizen in Oostenrijk als vakantiehuis worden aangeboden mogen veel huizen wettelijk helemaal niet als vakantiehuis worden gebruikt. Vaak wordt door de verkopers voorgehouden dat de overheid niet zo nauw kijkt en de burgemeester van een gemeente toestemming geeft om het huis als vakantiehuis te gaan gebruiken.

Vaak beseffen kopers niet de reikwijdte van de standaardbepaling in de koopovereenkomst, waarin staat dat het pand niet als Zweitwohnsitz of Zweitwohnung mag worden gebruikt en dat zij daarover volledig voorgelicht zijn.

Pas achteraf, na jaren, doen zich problemen met de overheidsinstantie voor als bijvoorbeeld buren zich over toeristen bij de gemeente gaan beklagen of binnen de gemeente er een andere politieke wind gaat waaien. Vaak betalen buitenlanders ook te hoge prijzen voor dergelijke huizen zodat er op het moment van aankoop al meteen een verlies wordt geleden.

Bij het doen van een aanbod ontstaat er een bindende overeenkomst!

Voordat u een aanbod op een vakantiewoning doet adviseren wij u eerst door de planologische bestemming en ontwerp-koopovereenkomst te laten controleren.

 

Klik hier voor meer informatie over vakantiehuizen problematiek.

 

Advisering en procederen bij Internationale handels- en ondernemingsgeschillen Nederland /Belgie en Oostenrijk.

Een internationaal geschil vergt specifieke kennis van het Weens Koopverdrag , de Europese verdragen , het internationale privaatrecht en het materiele recht van de betreffende landen.

Door de jarenlange ervaring opgedaan binnen dit rechtsgebied heeft Wijnkamp Advocatuur/Advokatur GmbH een specialisatie op dit rechtsgebied kunnen ontwikkelen.

Van essentieel belang bij conflicten is uiteraard de communicatie met de ondernemer maar ook met zijn Nederlandse of Belgische advocaat. De kennis van de Nederlandse en Vlaamse taal om met de ondernemer en zijn of haar Nederlandse of Belgische advocaat tot in detail de zaak te kunnen bespreken is van belang maar ook het zich kunnen inleven in de juridische denkwereld van de Nederlandse of Belgische advocaat.

Het Oostenrijkse rechtssysteem is nu eenmaal wezenlijk anders dan die van Nederland of Belgie.

 

 

Stephan Wijnkamp is als Arbiter bij de Rechtsanwaltskammer te Innsbruck geregistreerd en kan dus ook bij internationale arbitragegeschillen in Oostenrijk optreden.

 

CONTACT

Ingeval u contact met ons wenst op te nemen kan dit in het Nederlands.

Bij telefonisch contact belt u:

00 43 5412 90300

en vraagt u naar Stephan Wijnkamp.

U kunt natuurlijk ook eenvoudig een korte email naar :

office@wlawfirm.eu

schrijven waarna wij meteen contact met u zullen opnemen.

 

 

 

Uitgebreidere informatie over onze rechtsgebieden

 

 

Onderstaand treft u uitgebreidere informatie aan over de verschillende specialisaties van het kantoor.

Verbonden Strafrecht

Bij het Bergsportrecht en Verkeersrecht hoort ook het daarmee verbonden strafrecht. Immers vaak vloeit uit een ski-ongeval ook een strafzaak voort. De vraag wie wat heeft gedaan en wie schuld heeft aan het ongeval staat daar dan natuurlijk centraal. Daardoor is de kennis over bergsportrecht – of skirecht en van de uitoefening en techniek van deze sporten niet alleen van groot belang maar ook vanuit de visie van het kantoor onontbeerlijk. Met name de beweging tijdens het skien , de techniek, is vaak bij het analyseren van het ontstaan van het ongeval doorslaggevend. Pas indien de afloop van de beweging bekend is kan daaruit de proceskans beoordeeld worden en weet men bijvoorbeeld welke vragen er tijdens de zitting belangrijk zijn om voor te bereiden.

Daarnaast speelt het strafrecht vaak een rol bij de après – ski ongevallen , verdenking van mishandelingen, zaaksbeschadiging etc.

 

Bergrettung

 

Samenwerkende Medisch Specialisten.

Om de gewenste kwaliteit te kunnen aanbieden en om de kansen op succes bij de letselschadezaken te verhogen heeft is het kantoor ook samenwerking aangegaan met medische specialisten op het speciaalgebied van ski- en bergsportongevallen die het kantoor kunnen adviseren. Deze specialisten zijn in Oostenrijk als arts op de helikopter-ambulance  (Notartzt) werkzaam en kennen dus het soort-letsel zeer goed.

 

Omdat ter beoordeling van de schuldvraag ook vanuit het letsel afgeleid wordt hoe een ongeval heeft kunnen plaatsvinden en ter beoordeling van hoogte van de schade is het vooraf van belang te weten wat een door de rechtbank aangestelde medisch deskundige zou kunnen gaan rapporteren en of uw claim kans van slagen heeft. Indien de noodzaak bestaat wordt het dossier voor wat betreft de medische gevolgen dan ook eerst voor intern advies voorgelegd aan de medisch adviseur. De werkzaamheden van de medisch adviseur zijn in het tarief van het kantoor begrepen waardoor voor de client een unieke situatie is gecreerd.

 

 

Communicatie in het Nederlands

 

 

De Oostenrijkse advocatuur met communicatie in de Nederlandse taal is voor vele Nederlandstalige clienten erg prettig . Bij problemen is het in het buitenland is het fijn om het probleem in de eigen taal uit te kunnen leggen. Dit is niet alleen prettig en aangenaam , het is ook noodzakelijk.  Het winnen of verliezen van een zaak wordt  immers juist door details bepaald. En het zijn juist deze details die u als client aan uw advocaat goed over dient te brengen. Andersom uiteraard ook. Ook de advocaat dient op een goede en met name duidelijke manier te communiceren met zijn client. In de Nederlandse taal is dit vaak al moeilijk genoeg. Laat staan in het Oostenrijks , soms zelfs in Oostenrijks dialect.

 

 

 

Dit geldt niet alleen voor procedures maar is ook noodzakelijk bij advisering . Denkt u daarbij aan advisering over de aankoop van uw vakantiehuis bijvoorbeeld. Een koopcontract is voor een niet-jurist moeilijk te lezen. Is dit koopcontract ook nog eens opgesteld in de Duitse taal naar Oostenrijks recht dan is het risico groot dat u de juridische gevolgen niet goed genoeg .

 

Misverstanden door taal en gebruiken . Belehrung Theorie en praktijk

Helaas gebeurt het in de praktijk maar al te vaak dat Nederlanders en Belgen toch in het Duits en ,zelfs met hulp van ” einheimische” advocaten, deze Duitstalige contracten ondertekenen. Ook al omdat men denkt dat de rol van de advocaat of notaris in Oostenrijk op precies dezelfde manier wordt uitgevoerd als in het thuisland en volledig vertrouwd wordt op deze advocaat. Dit is helaas niet altijd zo.

 • In de koopovereenkomsten staat standaard een Belehrungsclausule. Dit betekent dat u daarmee verklaart dat u door de advocaat voldoende over de juridische gevolgen bent geinformeerd en waardoor de advocaat zich vrijwaart voor aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever(s).
 • De hamvraag voor u is wat voldoende is. Bent u inderdaad voldoende geinformeerd over de gevolgen en bepalingen in de overeenkomst.
 •  Heeft u uw vragen voldoende duidelijk kunnen maken aan de advocaat ?
 • Wist de advocaat wel of u het begreep ?
 • Weet u bijvoorbeeld welke boetes er zijn bij niet voldoen aan de Grundverkehrsgesetz regels?
 • Weet u de voorwaarden waaronder u BTW terugkrijgt?
 • Weet u als u een huis op een vakantiepark heeft gekocht of het vakantiepark van u contracten heeft getekend ten behoeve van de exploitatie en met wie?
 • Is de feitelijke situatie wel goed geregeld ?
 • Waren er WEG besluiten en zoja welke ?
 • Kan het beloofde rendement überhaupt wel gehaald worden?

 

Opmaken koopovereenkomst, leveringsakte , financiële afwikkeling over Treuhandkonto en inschrijving in het Grundbuch zijn werkzaamheden die wij, net als een notaris als kantoor voor u kunnen verzorgen.

 

De ervaring leert helaas dat kopers soms feitelijk niet of juridisch gezien soms net voldoende  worden geadviseerd als voor de advocaat wettelijk noodzakelijk is om zelf niet aansprakelijk te zijn maar dat, indien er later juridische problemen ontstaat de koper in de kou staat en de advocaat wijst op de” belehrungsklausule ” in de overeenkomst.  Uw vakantiehuis- droom wordt dan een nachtmerrie !

Steeds weer komen wij in onze praktijk deze gevallen tegen. Vreemd genoeg blijken kopers zelf ondanks de waarschuwingen tevoren ook niet altijd bereid in de advisering over de aankoop te investeren en de aankoopvoorwaarden tevoren goed te laten onderzoeken omdat men denkt dat dit  gepaard gaat met extra kosten. Dit hoeft echter niet het geval te zijn indien de advocaat de opdracht krijgt om in uw belang de overeenkomst op te maken en de advocaat begrijpt welke vragen u als Nederlander en Belg niet duidelijk zijn , juist omdat u vanuit uw Nederlandse of Belgische achtergrond redeneert.

Kopers investeren vele honderduizenden Euro in het vakantiehuis en beseffen niet altijd dat men dit geinvesteerde geld ook kan verliezen. Men staat niet stil bij de gevolgen in de toekomst en is vaak verblind door de vakantiedroom en voorgespiegelde rendementen. De koopovereenkomst wordt daarbij als een verplichte formaliteit gezien die zo mogelijk zo goedkoop en zo snel mogelijk moet worden afgewerkt. Goedkoop kan daarbij duurkoop worden!

Een steeds weer voorkomend misverstand is ook dat de Nederlander en Belg vanuit hun eigen Nederlandse en Belgische (wets en praktijk) kennis redeneren en deze ervaring toepassen op de Oostenrijkse overeenkomst. Oostenrijk kent echter eigen wetten en eigen gebruiken die volstrekt anders zijn dan die van Nederland en Belgie.

 

Wij verzorgen voor u de gehele afwikkeling van de aankoop tot en met de inschrijving in het kadaster, het Grundbuch, de inschrijving van de hypotheek en de financiële afwikkeling door middel van ons Treuhandkonto waarbij elke transactie ook weer gecontroleerd worden door de Rechtsanwaltskammer. U hoeft niet speciaal zelf naar Oostenrijk af te reizen om bijvoorbeeld handtekeningen te plaatsen. Dit kan praktisch opgelost worden door het verschijnen door u bij een Nederlandse of Belgische notaris in uw omgeving.

 

 

 

 

 

 

Deutsch Holland
Wijnkamp Advocatuur Litigation
A-6460 Imst, Sirapuit 7
T: 0043 (0)5412 90300
F: 0043 (0)5412 90300 20
E: office@wlawfirm.eu
Soziale Netzwerke: facebook
Neues / Archiv

Links